Välkommen till Vanasamfundet Moder Jords hemsida

Vi är ett registrerat trossamfund som ser Moder Jord som den skapande och födande kraften. Vi välkommnar människor som ser Den Stora Modern/Gudinnan som en skaparkraft, som vill verka för en ekologisk livsstil samt värnar mångfald och alla varelsers lika värde.
Vår andliga samhörighet har vi i ritualer och ceremonier där vi förbinder oss med Moder Jord och hennes fyra krafter, jord, luft, eld och vatten samt med Moder Måne i hennes olika faser.
Vår ambition är att sidan ska innehålla merparten av de artiklar av allmänintresse som publicerats i Månväven. Hemsidan uppdateras varje månvarv.

Senaste nyheter:

9 februari - 10 mars 2024 Ljusväxtens månvarv

Månvarvets gudinna blir flera stycken - Himladrottningar av Lone Mogensen. I Denna dagen ett liv… berättar Ulla Fagerås om Ellen Key och till sist Kvinnlig prepping av Systrarna Marklund.

Ny aktivitet är Vårdagjämningshelg 22-24 mars senast 22 februari.
Anmälan till den digitala medlemsträff 10 mars skickas till moderjord@zaqar.se senast 1 mars.

9 mars håller Rebellmammorna, tillsammans med Mothers* Rebellion, globala klimatmanifestationer. Passa på att visa att du värnar Moder Jord och inte ser nedmonteringen av miljö- och klimatåtgärder med blida ögon.

11 januari - 9 februari 2024 Snöns månvarv

Vi publicerar ytterligare en artikel av Adele Änggård The Fundaments of Building Community Stability där hon tar avstamp i Freuds kvinnosyn, som nog av de flesta ses som omodern men ändå påverkar kvinnors handlande i dag. Månvarvets Allmoder är Circe i Circe sluter cirkeln av Hannah Gruffman. Tredje artikeln är Vi behöver varandra, nu mer än någonsin av Nauð Vanarot.
Ny aktivitet är digital medlemsträff 10 mars. Eftersom medlemmar bor långt ifrån varandra har de flesta aldrig träffats. Nu får vi möjlighet att mötas digitalt och samtala med varandra.
Så vill vi påminna om att anmälan till Urd – fröseminariet behöver vara gjord senast den 24 januari.

13 december 2023 - 11 januari 2024 Kylans månvarv

Adele Änggård avled, 90 år gammal, den 3 november. Sedan 2009 har hon bidragit med sin kunskap i arkeologi och i sociala frågor genom årliga artiklar i Månväven. Ett varmt tack för din insats!
Detta månvarv publicerar vi Adeles första Månvävsartikel - Gamla europeiska figuriner belyser det förflutna. Ur senaste Månväven publicerar vi Nerthus och hennes vagn av Mikael Gejel. Med anledning av Shirley Eagle Claw Womans workshop publicerar vi Intervju med Shirley Eagle Claw Woman av Hannah Gruffman.

Den 16 december firar vi vintersolstånd. Enligt vissa källor är Freja en föregångare till Lucia så vi sjunger till henne:
Åh Freja, åh Freja, åh Freja, du återvänder. Med ljus i ditt hår, livets återkomst du spår. Mörkret får för dig väja, Freja. Vill du höra melodin finns den på https://vanarot.se/galdrar/ah-freja.

Ny aktivitet är Urd – fröseminarium 9-11/2 2024

Datum för Shirley Eagle Claw Womans workshop är den 7-13 juli 2024

13 november - 12 december 2023 Mörkrets månvarv

Vi har lagt in information om att bli invigd, den finns nu under Hem

Månvarvets artikel är från senaste Månväven; Ragnarök, pandemi och runologi av Jörgen I Eriksson. Månvarvets Gudinna blir Sedna i Medan shamanen kammar hennes hår… av Randi Löfgren. Med anledning av att Black Friday infaller under detta månvarv publicerar vi Konsumtionens svarta ok av Nauð Vanarot.

Nya aktiviteter är Solen i våra hjärtan - vintersolstånd 2023 som går av stapeln den 16/12 samt Årscirkel 2024 börjar den 9/2.

Till sommaren kommer Shirley Eagle Claw Woman till Sverige. I början av juli håller hon en workshop om Spider Medicine. Ytterligare information kommer allt eftersom vi får information.

14 oktober - 13 november Höstregnens månvarv

Globala manifestationer kring miljö- och klimatnödläget hålls av Rebellmammor den 18 november. På ett flertal platser i Sverige skapas cirklar av människor. Vill du delta kolla om de finns på din ort.

Månvarvets litteraturtips är ur senaste Månväven - The Dawn of Everything. A New History Of Humanity av Felix Lindén. Månvarvets Moder är Tara av Lena Setterwall och artikel denna gång är Varifrån och varthän? Tankar om vår historia av vår hedersmedlem Birgitta Onsell.
Anmälningstiden till Helseminarium 3-6 november går ut nu.

15 september - 14 oktober 2023 Äpplenas månvarv

Rebellmammorna är en organisation inom XR som organiserar mammor, andra föräldrar och allierade. På sin hemsida skriver de “Tillsammans visar vi att det finns en vuxenvärld som inte kommer ge upp kampen för ett hållbart samhälle, idag och för kommande generationer. Vi vill kunna se våra barn i ögonen och säga att vi gör allt vi kan.” (https://extinctionrebellion.se/bli-aktiv/grupper/rebellmammorna)
Rebellmammorna har lagliga aktioner på ett antal platser i Sverige den 23 september. Anslut, sätt dig i cirkel med andra och visa att vi är många som är oroliga för att klimat- och miljökatastrofen inte tas på allvar.

Nya artiklar är Permakultur – ett praktiskt botemedel mot patriarkala strukturer? av Lucas Meijer samt När pendeln slår över av Hild Lorentzi. Med anledning av att det är “Week of Action for Social and Climate Justice” publicerar vi också Den som ser banden till Moder Jord vill inte skada henne av Nauð Vanarot.

Ny aktivitet är Vi komposterar 6-8 oktober 2023.

18 juni - 17 juli 2023 Vildblommornas månvarv

Det är hög tid att anmäla sig till sommarsolståndsritualen den 1 juli.
Ny aktivitet är Omma och skörd 25 - 27 augusti 2023.
Tyvärr kan vi inte fira samfundets 20-årsjubileum den 12 augusti på Omberg. Istället kommer det att gå av stapeln på kultplatsen på Önas kulturreservat.

Månvarvets litteraturtips är Katrine Kielos Det enda könet. Varför du är förförd av den ekonomiske mannen och hur det förstör ditt liv och världsekonomin av Felix Lindén. Månvarvets gudinna är inte en utan tre, Nornorna av Nauð Vanarot och månvarvets artikel är Labyrinter av Märta-Lena Bergstedt.

Så ett litet tips i dessa torrtider till er som har en köksträdgård. Täck jorden, det behöver inte vara ett tjockt lager. Solstrålarna kommer inte åt att torka jorden och den fukt som finns avdunstar betydligt långsammare.

21 januari - 20 februari 2023 Snöns månvarv

Vår hedersmedlem Monica Sjöö har fått en minnesplakett uppsatt i Bristol. “Med minnesplaketten vill The Monica Sjöö Curatorial Collective hylla och uppmärksamma Monica Sjöös liv och arbete i Bristol och påminna om hennes plats i konsthistorien.”

minneskylt-MSCC-1

Detta månvarv har vi två litteraturtips: When the drummers were women av Camilla Grill Måne samt Travel Light av Amal El-Mohta.
Månvarvets Gudinna är inte en utan tar upp den Hinduiska panteonen — Hindu Goddesses av Lena Setterwall.
Ny aktivitet är Vårdagjämningens balans och narrens betydelse i livet och i ritualer 31/3-2/4 2023

Vi vill också påminna om att anmälningstiden för Urd -fröseminariet går ut den 24/1.

23 november - 23 december Mörkrets månvarv

Plats, tid mm för vintersolståndsritualen är tillagt under aktiviteter:

Plats: Ågelsjön i Norrköping
Tid: Vi samlas kl 17.00 på parkeringen för gemensam promenad till ritual platsen
Kostnad: Gratis för medlemmar, övriga vuxna 150 kr. Betalar du medlemskap för 2023 får du delta gratis.
Ledare: Hannah Gruffman och Erika Persson
Anmäl dig till Hannah på mail: gruffman74 (at) yahoo.se senast den 19 december.

Info om årscirkel 2023 finns här. Årscirkel 2023

Nya artiklar är Den ekonomiska enfalden förgör mångfalden av Ulla Fagerås och Komplett komplementära av Nauð Vanarot.

25 september - 25 oktober 2022 Äpplenas månvarv

Trots sorgen över valresultatet tar vi oss samman och uppdaterar hemsidan med två nya och en gammal artikel. Nu mer än någonsin behövs alla krafter som vill bygga en värld på solidaritet istället för hat.
Den 26 är det den internationella dagen för totalt avskaffande av kärnvapen. ICAN håller manifestationer i Stockholm. “– Vi vill påminna om att kärnvapen inte är ett skydd utan ett hot. Det hotar samhällen, klimatet och oss själva. En avfyrning av ett kärnvapen är en humanitär katastrof, med konsekvenser som ingen stat kan greppa.”

Månvarvets artiklar är Uråldrig kunskap av Rebecca Tiger, En natt, en dag en upplevelse i krafternas sfär av Hannah Gruffman samt Att leva med Moder Jord av Nauð Vanarot.