Välkommen till Vanasamfundet Moder Jords hemsida

Vi är ett registrerat trossamfund som ser Moder Jord som den skapande och födande kraften. Vi välkommnar människor som ser Gudinnan som en skaparkraft, som vill verka för en ekologisk livsstil samt värnar mångfalden och alla varelsers lika värde.
Vår andliga samhörighet har vi i ritualer och ceremonier där vi förbinder oss med Moder Jord och hennes fyra krafter, jord, luft, eld och vatten samt med Moder Måne i hennes olika faser.
Vår ambition är att sidan ska innehålla merparten av de artiklar av allmänintresse som publicerats i Månväven. Hemsidan uppdateras varje månvarv.

Senaste nyheter:

11 maj - 10 juni 2021 Skirhetens månvarv

Idag har björkarna gått från grått till grönt, flera veckor senare än normalt men nu när det är varmt kommer vårsprickning och blommning att gå fort. Ut i naturen så du hinner uppleva växandet!
Månvarvets Moder är Möte med Moder Mylla av Elin Persson artikeln är Intervju med Shirley Eagle Claw Woman av Hannah Gruffman. Månvarvets litteraturtips kommer från senaste Månväven, Vargattacken av Martin Hultsten
På grund av restriktioner vet vi ännu inte hur det blir med sommarsolståndsfirandet. Blir det av så är det lördagen 3 juli som gäller.

13 mars - 12 april Groendets månvarv

Månvarvets artikel är Gamla europeiska figuriner belyser det förflutna av Adele Änggård, tidigare bara publicerad i Månväven och på vår gamla hemsida. Alltså nytt att läsa för er som inte varit medlemmar så länge eller som börjat kolla hemsidan de senaste åren. Månvarvets Moder är Changing Woman - omvandlingens kvinna av Nauð Vanarot. Att allt är evig rörelse, och därmed förändring, är självklart för ursprungsfolk världen över. Västerlänningar gör allt för att undvika förändring. Detta har blivit väldigt tydligt i diskussioner kring klimatförändringar och post-corona. Fokus är att vi med hjälp av tekniska lösningar ska kunna fortsätta att leva på samma sätt vi gjort. Att inte kunna flyga till Thailand eller handla i matbutiker med ett överflöd av varor från hela världen framställs som att livet blir värdelöst. Månvarvets litteraturtips är Nina Björk: Lyckliga i alla sina dagar av Felix Lindén. Den har några år på nacken men är ack så aktuell.
Ny aktivitet är En dag i den urgamla visdomens spår.

13 januari - 11 februari 2021 Snöns månvarv

Med anledning av att vatten den 7 december noterades på råvarumarknaden på Wall Street-börsen är månvarvets litteraturtips Vatten. Rättighet eller handelsvara av Nauð Vanarot. Kommersialiseringen av vårt livsnödvändiga vatten kommer att göras i enlighet med de regler som gäller för t ex olja eller guld så ”marknaden” har hela makten. Månvarvets artikel är The Fundaments of Building Community Stability av Adele Änggård, måvarvets gudinnartikel är Circe sluter cirkeln av Hannah Gruffman.
För att öka vår internationella närvara har Naud översatt ett flertal artiklar som nu finns under “In English”.
Nya aktiviteter är Digital årscirkel samt Urd - fröseminarium 19-21/2 2021.

14 december 2020 - 13 januari 2021 Mörkrets månvarv

Månvarvets gudinna är Fröja av Ina Nyberg Gruffman. Våren är Frejas tid men det är hon som kommer med ljuset vid vintersolsåndet så därför passar vi på med denna artikel från senaste Månväven. Litteraturtips är Bilden av universum bland folken i norr av Martin Hultsten och månvarvets artikel Jättinnor, jättar och gudar i fornnordisk religion av Erik Rodenborg.
Under “Akademia” lägger vi till en länk till avhandlingen Gudinnefeminister: Monica Sjöös och Starhawks berättande - subjektskonstruktion, idéinnehåll och feministiska affiniteter av Magdalena Raivio.

På grund av corona-restriktioner är vintersolståndsritualen inställd.

Vi passar på att lägga ut länkar till ett par av sidor om Monica Sjöö där bl a hennes fantastiska bilder finns:
https://www.monicasjoo.net/art-gallery
http://monicasjoo.co.uk/

20 september - 16 oktober Skördens månvarv

Eftersom Monica Sjöö är hedersmedlem i Moder Jordsamfundet har vi blivit kontaktade av The Feminist Curatorial Collective; “ a group of art historians, curators and academics who are all admirers of Monica Sjöö’s work and want her place to be finally recognised, as like so many women artists, she has been neglected for too long. The collective represent the family estate and two archives held in the UK and are working in collaboration with the Modern Museum in Stockholm.”
Monica Sjöös grundläggande värderingar är desamma som de samfundet vilar på: Moder Jord som levande väsen och andlig kraft där feminism, ekologi, social rättvisa oavsett genus och etnecitet är självklara komponenter.
De arrangemang, bland annat årets Being Human Festival, som The Feminist Curatorial Collective deltar i har titeln The Personal Is Political Is Spiritual. Titeln speglar Monica Sjöös livsgärning men är en ovanlig titel i vår tid och vår kultur där allt delas upp i små, små bitar. Förhoppningsvis är titeln också ett tecken på början till ett paradigmskifte där den helhet och sammanvävning Monica Sjöö såg som självklar kommer kunna ligga till grund för politiska och samhällsekonomiska beslut.
Vill du veta lite mer om Monica Sjöö kan du läsa om henne under Hedersmedlemmar samt förra månvarvets litteraturtips The Great Cosmic Mother.

Månvarvets artikel är Kosmetiska mått av Lone Mogensen, litteraturtips är Lena Sundströms Världens lyckligaste folk av Felix Lindén. Månvarvets gudinna är Kybele i Erik Rodenborgs artikel Kybele och Çatalhöyük: politisk korrekthet och förnekande i den akademiska världen. I sjuttonde Månväven publicerades utan styckeindelning så här kommer den i korrekt variant - väl värd att läsas.Fler intressanta artiklar av Erik finns på http://erikkira0570.blogspot.com/ .
Ny aktivitet är Helseminarium 13-15 november. Anmälan senast 13 oktober.

19 augusti - 20 september 2020 Mognadens månvarv

Månvarvets moder är Sedna, artikeln heter Medan shamanen kammar hennes hår och är skriven av Randi Löfgren. Litteraturtips är Monica Sjöös och Barbara Mors The Great Cosmic Mother av Nauð Vanarot. Månvarvets artikel publicerades i senaste Månväven; Vanasamfundet Moder Jord - en historisk tillbakablick om skapandet (och fortsättningen) av Hannah Gruffman.

Kurs i ulltovning har utökad information - och en fin bild. Kom ihåg att anmälan till svetten går ut i början av september.

21 juni – 20 juli vildblommornas månvarv

I år vänder både sol och måne nästan samtidig (20 och 21) så avtagande – släppa taget-krafterna – är extra starka. Passa på att använda den energin om du har saker du vill lämna.

Månvarvets aktivitet är årsmötet 4/7 som i år sker digitalt. Sommarsolståndsritualen är inställd.

Månvarvets litteraturtips är Hexikon av Randi Löfgren, artiklar är Vi dansar till jordmoderns ära av Nauð Vanarot samt Moon Time is a Blessing, not a Curse. History and ethnography of menstruation av Kasia Emilia Bogdan

24 mars - 22 april 2020 Groendets månvarv

Vårdagjämningen har passerat, dagarna är längre än nätterna och det kryllar av liv i naturen. Gå ut i den spirande grönskan, andas och ta in sol, klappa ett träd och be det hjälpa dig att vara rotad. Att låta sig fyllas av naturen liv och växtkraft är ett effektivt sätt att skapa distans till panikrubrikerna.
Eftersom rekomendationer och restriktioner på grund av pandemin ändras vet vi inte om vårsvetten blir av. Vill du anmäla dig (senast 2 april) går det bra men låt bli att betala anmälningsavgift ifall vi blir tvugna att ställa in.

Att det industriella jordbruket belastar miljön är väl ingen obekant. Men att det dessutom är synnerligen ineffektivt är nog inte lika känt. Så här skriver Vandana Shiva:

“Tre fjärdedelar av de totala jordbruksmarkerna används av det industriella jordbruk som är baserat på fossila bränslen och hög användning av kemiska produkter för monokulturer – samtidigt som dessa odlingar bara producerar 30 procent av den mat vi äter. Detta medan de små jordbruk som bedrivs på 25 procent av de totala jordbruksmarkerna producerar övriga 70 procent av maten.”

Ett längre sammandrag av artikeln Låt jorden lösa problemen med hunger och klimat finns i Tidningen Syre. Orginalartikeln We need biodiversity-based agriculture to solve the climate crisis är publicerad i Truthout.

Månvarvets artikel är Can we accept human limitations? av Adele Änggård. Möte med Moder Mylla av Elin Persson är måvarvets Moder/Gudinna. Litteraturtipset, ur den alldeles nyutkommna Månväven, är Arvet efter Hypatia av Lone Mogensen.

24 januari - 26 februari 2020 Kylans månvarv

Kanhända kommer klimatförändringar att leda till att vi får byta namn på månvarven. Förra månvarvets snö lyste med sin frånvaro och det känns inte som det blir någon kyla att tala om under det kommande. Än så länge kan det vara en tillfällighet men det kommer kanske inte dröja allt för länge innan denna vinter blir det normala.
I år stödjer insamlingen till Monica Sjöös minne stiftelsen Fogelstad. Varför vi stödjer denna viktiga satsning kan du läsa om här.
Ny aktivitet är Fröritual vid nymåne 29/2 2020.
Månvarvets artikel är Varifrån och varthän? - tankar om vår historia av Birgitta Onsell, litteraturtipset är The Goddesses and Gods of Old Europe. Myths and Cult Images av Nauð Vanarot. Månvarvets gudinneartikel är Himladrottningar av Lone Mogensen. Lone har precis gett ut en ljudbok: Den stora rundgången där hon läser berättelser om nattens stjärnor, om uråldriga myter och sällsamma seder. Materialet är hämtat ur hennes bok Himlasagor och stjärnmyter.

27 december 2019 - 24 januari 2020 Snöns månvarv

Medlemmar kommer få ett vårprogram i brevlådan i början på januari. Det är dags att betala in nästa års medlemsavgift. Observera att vi bytt till Kinda-Ydre sparbank och har nytt kontonummer: bg 419-6200. Medlemsavgiften är 200 kronor för enskilda, partnermedlemskap 300 kronor.
Månvarvets gudinna är Hathor av Kristina Höier och litteraturtipset är When the Drummers Were Women av Camilla Grill Måne. Eftersom vi precis firat vintersolstånd får månvarvets artikel vara en om firandet ur barnperspektiv: Vi firar vintersolståndet av Lo och Alvin.

5 april - 4 maj 2019 Födelsens månvarv

Eftersom vi ska gå med i ett internationellt hednisk nätverk har vi lagt tillabaka text på engelska från gamla hemsidan och börjat samla alla artiklar på engelska där.
Månvarvets litteraturtips är Till försvar för kvinnans rättigheter av Randi Löfgren. Månvarvets gudinneartikel är Gaia, urdmoder - trollkvinna - urkraft av Ulla Fagerås och med anledning av att Shirley Eagle Claw Woman kommer i sommar har vi med Korpmors (Margareta Nobell) artikel, Sommarkurs och tretton i cirkeln från när Shirley var här 2008.
Eftersom vi uppdaterar hemsidan när ett nytt månvarv börjar har vi lagt in en förklarande text om månvarv. Den ser man om man håller över ordet månvarv i uppdateringstexten.
Kom ihåg att anmälningstiden till Vårsvett med fullmåneritual går ut den 8/4.

5 april - 4 maj 2019 Födelsens månvarv

Eftersom vi ska gå med i ett internationellt hednisk nätverk har vi lagt tillabaka text på engelska från gamla hemsidan och börjat samla alla artiklar på engelska där.
Månvarvets litteraturtips är Till försvar för kvinnans rättigheter av Randi Löfgren. Månvarvets gudinneartikel är Gaia, urdmoder - trollkvinna - urkraft av Ulla Fagerås och med anledning av att Shirley Eagle Claw Woman kommer i sommar har vi med Korpmors (Margareta Nobell) artikel, Sommarkurs och tretton i cirkeln från när Shirley var här 2008.
Eftersom vi uppdaterar hemsidan när ett nytt månvarv börjar har vi lagt in en förklarande text om månvarv. Den ser man om man håller över ordet månvarv i uppdateringstexten.
Kom ihåg att anmälningstiden till Vårsvett med fullmåneritual går ut den 8/4.

4/2 2019 Ljusväxtens månvarv

I sommar kommer Grandma Shirley till oss och i dagarna sju kan du delta i hennes workshop Changing Times- the Next Step to Becoming Who We Are 20-27 juli.

Vill du veta mer om Grandma Shirley så kan du läsa dessa artiklar:
Intervju med Shirley Eagle Claw Woman
Lakota böneknyten
Ytterligare artiklar om Grandma’ Shirleys tidigare workshops kommer läggas ut vid nästa uppdatering.
Möte med Moder Myllafår ligga kvar ytterligare ett månvarv, litteraturtips är Nina Björks Lyckliga i alla sina dagar.

16/5 2018 Skrihetens månvarv

Ny aktivitet är Fullmåneritual för nyfikna 28 maj 2018, den internationella mensdagen sammanfaller i år med fullmåne så det känns symboliskt att förlägga vår fullmåneritual till den dagen. Vi skapar en rituell cirkel och använder shamanska redskap för att få kontakt med Moder Måne. Du som är intresserad och nyfiken på Moder Jordsamfundet kommer att få information och möjlighet att ställa frågor.

17/3 2018 Groendets månvarv

Nya aktiviteter är Rituell danskurs för barn våren 2018 och Vårsvett med böneknyten 21 april 2018. Anmälan till danskursen är NU, den börjar redan den 7 april.

Vid nästa uppdatering kommer ytterligare information om aktiviterer i maj: Den helande Modern och Vi skapar Hels dans 26 maj 2018 samt Fullmåneritual för nyfikna 28 maj 2018.
Vi vill också passa på att tipsa om Svenskt kvinnobiografiskt lexikon som invigdes på Göteborgs universitets humanistiska bibliotek 8 mars. Det är ett webblexikon som innehåller information om tusen kvinnor och deras insatser i Sverige genom århundradena. Adressen är https://skbl.se/sv.

16/12 2017 Snöns månvarv

En ny aktivitet är inlagd, Rytm - shamansk healingcirkel.
Vi vill också passa på att påminna om Monica Sjöös minnesfond som julklappstips. Ger du 100 kronor eller mer får du ett kort , 15x21 cm med Monicas målning The Earth is our Mother (with Nerthus Nordic Mother Goddess).

Vi har möjlighet att skicka kortet som present direkt till den du vill ge julklappen till eller skicka det i kuvert så du själv skriver på och postar till mottagaren. Pengarna går oavkortat till kvinnoprojektet Ella.

18/11 2017 Höstregnens månvarv

För närvarande är det ingen som har tid att sätta artiklar i vår nya sidas format. Tills någon har tid kommer hemsidan endast uppdateras med nya aktiviteter. Är du lässugen gå till www.vanarot.se, där finns en hel del Månvävsartiklar samt lite annat smått och gott.

Månvarvets artiklar är Vi firar vintersolståndet, skriven och illustrerad av två av barnen som deltar, Alvin och Lo. Dessutom bjuder vi på Adele Änggårds Can we accept human limitations? samt Nauð Vanarots Ananke - Nödvändighetens gudinna. Ny aktivitet är Solen i våra hjärtan - vintersolstånd 2017. Nästa månvarv kommer information om 2018 års shamanska healingcirkel Rytm.

20/9 2017 Skördens månvarv

Om två dagar är det höstdagjämning, dag och natt är lika långa. Det är nu och under senhösten det viktigaste arbetet sker om man arbetar processinriktat. Hösten är komposteringstid, släppa-taget-tid. Det är här en skapar grundförutsättningen för att ny födelse och ny växt ska kunna ske under den ljusa årstiden.
Ny aktivitet är Helseminarium den 3-5 november, sista anmälan till den är snart — den 3 oktober!
Månvarvets artiklar är The Fundaments of Building Community Stability: Through the Eyes of Bertha and Freud, Cultures Impact on the Genders av Adele Änggård, Mytisk, magisk, mångfacetterad av Nauð Vanarot samt litteraturtipset Gudinnorna inom oss av Katarina Lindblad.

24/7 2017 Växandets månvarv

Vi närmar oss Ommahelgen (månen i nedan i augusti, eller 2 augusti om man följer solkalendern). Så måvarvets gudinneartikel, skriven av Lena Setterwall, handlar om Demeter. Precis som Omma är Demeter förbunden med jorden och därmed både med det nya livet/fröet och med skörden. De flesta av Allmödrarna rymmer mer än en aspekt. Vilket innebär att vi i samfundet kan galdra till flera olika Allmödrar under samma riual. Bara för att vi kanske galdrar till Omma vid sommarsolståndet innebär inte det att vi ser sommarsolståndet som Ommas specifika högtid, lika lite som att vi ser vintersolståndet som Frejas (se http://humanismkunskap.org/2013/09/03/omberg-och-gudinnan-omma-del-v/). Vid vntersolståndet firar vi ljusets återkomst och Freja som den ljusbärerska hon är (och var, lååångt innan Lucia var uppfunnen). Ina Gruffmans artikel Osynliga kvinnor inom psykologin är en del i vårt projekt att lyfta fram bortglömda och osynliggjorda kvinnor. Sista artikeln är inte en artikel utan ett utdrag ut Nauð Vanarots bok Resa i verkligheten. Utdraget handlar om ett stenåldersfolk som bygger en svetthydda vid foten av Omberg och känns lämpligt eftersom vår första höstaktivitet är en svetthydderitual vid höstdagjämningen.

24/6 2017 Vildblommornas månvarv

Inför sommarsolståndsritualen publicerar vi Lakota böneknyten av Hannah Gruffman. Artikeln beskriver hur man gör böneknyten så du som ska delta kan göra dina egna böneknyten och fästa på årets björk. Vill du veta mer om hur vi firar sommarsolståndet finns det information om det under förra uppdateringen. Månvarvets litteraturtips, Det enda könet. Varför du är förförd av den ekonomiske mannan och hur det förstör ditt liv och världsekonomin, av Katrine Kielos är lika aktuell idag som när den kom ut. Skribent är Felix Lindén. Månvarvets tredje artikel är denna gången utbytt till en låt av Mavis Staples, In Times Like These, där hon sjunger:
We need to get along, hold on
and right what’s wrong.

Hela texten finns under själva låten. Inspirationen till att lägga ut den var en artikel av Malin Björk - Så långt sträcker sig EU:s flyktingpolisiära armar - där hon skriver “Utan solidaritet är framtiden outhärdlig att tänka sig. Att bestraffa den är en ohygglig utveckling”.
Så länge vi låter ‘den ekonomiske mannen’ forma vår värld och våra mellanmänskliga interaktioner skär vi sönder något genuint mänskligt. Det finns mycket som talar för att det under stenåldern var just solidaritet, omtanke och omsorg om varandra som gjorde oss, som art, framgångsrika. Malin avslutar med: “Som feminist tänker jag aldrig ge upp kampen om vår förmåga och nödvändighet att bygga vår framtid på solidaritet, omtanke och omsorg om varandra.” Ett uttalande som ligger helt i linje med den grund Moder Jordsamfundet vilar på.

25/5 2017 Skirhetens månvarv

Sommaren börjar slå ut i full blom, lövsprickningens tid är förbi.

Det är roligt att få lägga ut en helt ny gudinneartikel, Circe sluter cirkeln av Hannah Gruffman. Snart är det dags att fira sommarsolståndet så därför publicerar vi ytterligare en ny artikel om varför vi firar det och hur förra årets ritual gick till - Vi dansar till jordmoderns ära av Nauð Vanarot. Dessutom kommer en artikel av Elisabet Hermodsson Vad är ekofeminism med inledning av Sofie Genfors. Artikeln publicerades ursprungligen i Kvinnobulletinen 1996.
Ny aktivitet är sommarsolståndsritualen som vi alltid firar första lördagen i juli, i år blir det den 1/7.
Anmälningstiden för Fyra krafter - för skolbarn har gått ut och även i denna cirkel blir det fyra barn, två ‘gamla’ och två ‘nya’.
Vi vill också passa på att påminna om att anmälningstiden för Skapa hällmålning - för barn och vuxna går ut den 15 juni.

26/4 2017 Födelsens månvarv

Detta är Frejas tid, solhjulet rör sig in i hennes starkaste kraft. Därför är två av månvarvsartiklarna dedikerade till henne. En kortare artikel om Freja av Viktoria Levin samt en artikel om Sejd av Nauð Vanarot. Dessotom har vi ett litteraturtips skrivet av Randi Löfgren Till försvar för kvinnans rättigheter. Två nya aktiviteter: Fyra krafter - för skolbarn, 10 juni 2017 samt Skapa hällmålning - för barn och vuxna 15 juli 2017. Tänk på att anmälan ska vara inne ca 1 månad före kursstart.